Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2007

Innehåll

Den samlade medieanvändningen 2007

Mediedagen 2007 (procent)

Mediedagen 1979-2007 (procent)

Vardagen 2007 (procent)

Veckoslut 2007 (procent)

Dagliga medier och tidpunkter för användning 2007 (procent)

Internet och tidpunkter för användning 2007 (procent)

Mediedagen 2007 (minuter)

Mediedagen 1979-2007 (minuter)

Mediedagen 2007: Bruttotid (minuter)

Mediedagen 2007: Befolkningens medietid (minuter)

Mediedagen 2007: Barn och ungdom (procent)

Mediedagen 2007: Vuxna (procent)

Mediedagen 2007: Män och kvinnor (procent)

Mediedagen 2007: Medier och kanaler (procent)

Medieveckan 2007 (procent)

Medieveckan 1991-2007 (procent)

Användning av enskilda medier 2007

Radio

Fonogram

CD-skiva

Mp3

Kassettband

Television

Text-TV

Video/DVD

Bio

Dagspress

Morgontidning

Kvällstidning

Tidskrift

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Annonsblad-/direktreklam

Reklam

Bok

Internet

Dator-/TV-/internetspel

Mobiltelefon

Tillgång till olika medier 2007

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2007

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2008-06
Sidantal: 
121
ISBN: 
978-91-89471-62-7
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
Mediebarometern
275,00 kr