Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2007

Redaktör(er): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Den samlade medieanvändningen 2007

Mediedagen 2007 (procent)
Mediedagen 1979-2007 (procent)
Vardagen 2007 (procent)
Veckoslut 2007 (procent)
Dagliga medier och tidpunkter för användning 2007 (procent)
Internet och tidpunkter för användning 2007 (procent)
Mediedagen 2007 (minuter)
Mediedagen 1979-2007 (minuter)
Mediedagen 2007: Bruttotid (minuter)
Mediedagen 2007: Befolkningens medietid (minuter)
Mediedagen 2007: Barn och ungdom (procent)
Mediedagen 2007: Vuxna (procent)
Mediedagen 2007: Män och kvinnor (procent)
Mediedagen 2007: Medier och kanaler (procent)
Medieveckan 2007 (procent)
Medieveckan 1991-2007 (procent)

Användning av enskilda medier 2007

Radio
Fonogram
CD-skiva
Mp3
Kassettband

Television
Text-TV
Video/DVD
Bio

Dagspress
Morgontidning
Kvällstidning
Tidskrift
Vecko-/månadstidning
Special-/facktidskrift
Annonsblad-/direktreklam
Reklam
Bok

Internet

Dator-/TV-/internetspel
Mobiltelefon

Tillgång till olika medier 2007

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2007