Om special issues

Vid sidan av den ordinarie utgåvan publicerar Nordicom Review regelbundet så kallade special issues. Special issues är tematiska nummer där den redaktionella granskningsprocessen leds av en eller flera externa gästredaktörer. Förslag på nya temanummer bedöms av våra vetenskapliga redaktörer i relation till tidskriftens övergripande redaktionella profil. Samtliga temanummer föregås av en öppen inbjudan (call for papers) att medverka med artiklar. Artiklar som övervägs för publicering bedöms av minst två anonyma sakkunniggranskare. Du kan läsa mer om hur det går till att vara gästredaktör för ett temanummer av Nordicom Review på våra engelska sidor.

Skicka in ett förslag på ett temanummer till Nordicom Review (på engelska)