Bokrecensioner

I varje ordinarie nummer av Nordicom Review publiceras ett antal recensioner av nya vetenskapliga böcker skrivna av externa recensenter.

Vi välkomnar recensioner av ny engelskspråkig forskningslitteratur inom ämnet medier och kommunikation, i synnerhet sådan som är av relevans för de nordiska länderna.

Du kan läsa mer om vår recensionsverksamhet på våra engelska sidor.

Det går också bra att kontakta Maarit Jaakkola, som är redaktör för Nordicom Reviews bokrecensioner.

Kontaktmaarit.jaakkola@nordicom.gu.se