Nordicom Information 4/2004

Redaktör: 
Publicerad: 
18 nov 2004
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
117
75,00 kr

Innehåll

Janne Seppänen

Community Photographs

Magnus Dahlstedt

Den massmediala förortsdjungeln. Representationer av svenska förortsmiljöer

Kenneth Reinecke Hansen

Reality i tv-featuren: motorens dramaturgi. Om forholdet mellem tv-journalistisk produktion og dramaturgi i aktualitetsfeatures

Monica Löfgren Nilsson

Könsmärkning i SVT:s nyheter 1958-2003

Nete Nørgaard Kristensen

Den Journalistiske Udfordring

Pertti Hurme
Anneli Lehtisalo
Sanna Kivimäki

From Division to Cooperation. The Finnish University Network for Communication Sciences

Anna Orrghen

Solveig Jülich: Skuggor av sanning. Tidig svensk radiologi och visuell kultur

Kristina Boréus

Ylva Brune: Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld

Patrik Lundell

Genmäle: Kristina Widestedts recension av Patrik Lundells doktorsavhandling Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850. Nordicom-Information 1/2004

Kristina Widestedt

Svar på genmäle från recensenten

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige