Nordicom Information 26 (4) 2004

Redaktör(er): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Community Photographs
Janne Seppänen

Den massmediala förortsdjungeln. Representationer av svenska förortsmiljöer
Magnus Dahlstedt

Reality i tv-featuren: motorens dramaturgi. Om forholdet mellem tv-journalistisk produktion og dramaturgi i aktualitetsfeatures
Kenneth Reinecke Hansen

Könsmärkning i SVT:s nyheter 1958-2003
Monica Löfgren Nilsson

Den Journalistiske Udfordring
Nete Nørgaard Kristensen

From Division to Cooperation. The Finnish University Network for Communication Sciences
Pertti Hurme, Anneli Lehtisalo, Sanna Kivimäki

Solveig Jülich: Skuggor av sanning. Tidig svensk radiologi och visuell kultur
Anna Orrghen

Ylva Brune: Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld
Kristina Boréus

Genmäle: Kristina Widestedts recension av Patrik Lundells doktorsavhandling Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850. Nordicom-Information 1/2004
Patrik Lundell

Svar på genmäle från recensenten
Kristina Widestedt

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige