Nordicom Information 4/2003

Redaktör: 
Publicerad: 
1 dec 2003
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
204
75,00 kr

Innehåll

Ulla Carlsson

Den vetenskapliga tidskriften. Nordicom Review blir 2004 en ’refereed journal’

Forskare och pågående forskningsprojekt 2003

Doktorsavhandlingar 2002

Forskningsanslag beviljade 2002

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2003

Forsknings- och utbildningsinstitutioner inom medie- och kommunikationsområdet 2003

Nya skrifter från Nordicom

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige