Nordicom Information 25 (4) 2003

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Den vetenskapliga tidskriften. Nordicom Review blir 2004 en ’refereed journal’
Ulla Carlsson

Forskare och pågående forskningsprojekt 2003

Doktorsavhandlingar 2002

Forskningsanslag beviljade 2002

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2003

Forsknings- och utbildningsinstitutioner inom medie- och kommunikationsområdet 2003

Nya skrifter från Nordicom

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige