Nordicom Information 39 (2) 2017. VIDEO (KULTUR)

Publicerad: 
7 dec 2017
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
120
150,00 kr

Innehåll

Nordicom Information 2 2017 (hela numret)

I Introduktion – Introduction

Maarit Jaakkola
Balder Holm

I Googles galax är vi alla medieproducenter

Luís Fernando Morales Morante

Video as Architecture of Reality: Between technical professionalism and genuine creativity

II Video och forskning – Video and research

Marie Tanner
Carin Roos

Video – ett forskningsfält i utveckling: videografiska utgångspunkter i forskning om social interaktion

Paul McIlvenny
Jacob Davidsen

A Big Video Manifesto: Re-sensing video and audio

Maarit Jaakkola

Scientific Summaries that Move: An interview with Wiley’s video supplier on the use of video abstracts

III Video, kreativitet och lärande – Video, creativity and learning

Stine Liv Johansen

Børn på YouTube – nydelse og nørderi: en måde at forstå verden omkrig sig

Pirita Juppi

Engagement and Empowerment: Digital storytelling as a participatory media practice

Maarit Jaakkola

Let the Camera Be Your Pen: The camera-pen learning approach fosters visual thinking in the classroom

Åsa Sandberg

TEDx – A Global Platform for Sharing Local Ideas: Lessons learned from the community in Gothenburg

Eija-Liisa Ahtila
Athanasía Aarniosuo

Seeing through the Eyes of Others – Artist Eija-Liisa Ahtila on contemporary visual art and filmmaking

IV Tillämpningar och erfarenheter – Applications and experiences

Tormod Utne
Ana L. Sánchez Laws
Jesper Huor

På søken etter nye horisonter: nordisk journalist- og medieutdanning experimenterer med 360-graders video

Balder Holm
Ane Johannessen Tryggeseid

Continue Watching: The future and past of public service streaming in Norway, Sweden and Finland

Marie Leijon

Den virtuella föreläsningen som utmaning: en fråga om respons, representation och spatialitet

Nina Heljeback
Bengt-Olof Ågetoft

Game Over, Play Again? Många av dagens och gårdagens digitala spel riskerar att falla i glömska

Matti Kuusniemi

From Trash to S(h)itcoms and Beyond: How I became (and remained) an independent movie maker

V Gör det själv – Do it yourself

Tiia Hamro-Drotz

Social Media <3 Video – But what makes a good online video?

Maarit Jaakkola
Mia Jonsson Lindell

Snabbguide till produktion av mobilvideor

VI Litteratur och recensioner – Literature and reviews

Litteratur och forskningsprojekt – Literature and Research Projects

Eva Novrup Redvall

Eva Bakøy, Tore Helseth & Roel Puijk (red.): Bak kamera – norsk film og TV i et produksjonsperspektiv

Sara Leckner

Andreas Birkbak & Anders Kristian Munk: Digitale metoder

Liselotte Englund

Soilikki Vettenranta: Krig og katastrofer i media – de unges møte med brutale nyheter