Nordicom Information 39 (2) 2017. VIDEO (KULTUR)

Maarit Jaakkola
Balder Holm
 (Eds.)

 

Innehåll • Contents

I Introduktion • Introduction

I Googles galax är vi alla medieproducenter
Maarit Jaakkola, Balder Holm

Video as Architecture of Reality: Between technical professionalism and genuine creativity
Luís Fernando Morales Morante

 

II Video och forskning – Video and research

Video – ett forskningsfält i utveckling: videografiska utgångspunkter i forskning om social interaktion
Marie Tanner, Carin Roos

A Big Video Manifesto: Re-sensing video and audio
Paul McIlvenny, Jacob Davidsen

Scientific Summaries that Move: An interview with Wiley’s video supplier on the use of video abstracts
Maarit Jaakkola

 

III Video, kreativitet och lärande – Video, creativity and learning

Børn på YouTube – nydelse og nørderi: en måde at forstå verden omkrig sig
Stine Liv Johansen

Engagement and Empowerment: Digital storytelling as a participatory media practice
Pirita Juppi

Let the Camera Be Your Pen: The camera-pen learning approach fosters visual thinking in the classroom
Maarit Jaakkola

TEDx – A Global Platform for Sharing Local Ideas: Lessons learned from the community in Gothenburg
Åsa Sandberg

Seeing through the Eyes of Others – Artist Eija-Liisa Ahtila on contemporary visual art and filmmaking
Eija-Liisa Ahtila, Athanasía Aarniosuo

 

IV Tillämpningar och erfarenheter – Applications and experiences

På søken etter nye horisonter: nordisk journalist- og medieutdanning experimenterer med 360-graders video
Tormod Utne, Ana L. Sánchez Laws, Jesper Huor

Continue Watching: The future and past of public service streaming in Norway, Sweden and Finland
Balder Holm, Ane Johannessen Tryggeseid

Den virtuella föreläsningen som utmaning: en fråga om respons, representation och spatialitet
Marie Leijon

Game Over, Play Again? Många av dagens och gårdagens digitala spel riskerar att falla i glömska
Nina Heljeback, Bengt-Olof Ågetoft

From Trash to S(h)itcoms and Beyond: How I became (and remained) an independent movie maker
Matti Kuusniemi

 

V Gör det själv – Do it yourself

Social Media <3 Video – But what makes a good online video?
Tiia Hamro-Drotz

Snabbguide till produktion av mobilvideor
Maarit Jaakkola, Mia Jonsson Lindell

 

VI Litteratur och recensioner – Literature and reviews

Litteratur och forskningsprojekt – Literature and Research Projects

Eva Bakøy, Tore Helseth & Roel Puijk (red.): Bak kamera – norsk film og TV i et produksjonsperspektiv
Eva Novrup Redvall

Andreas Birkbak & Anders Kristian Munk: Digitale metoder
Sara Leckner

Soilikki Vettenranta: Krig og katastrofer i media – de unges møte med brutale nyheter
Liselotte Englund
 

 

Omslag till Nordicom Information 39 (2) 2017. VIDEO (KULTUR)