Nordicom Information 37 (1) 2015. Tema: Speaking Is Silver

Publicerad: 
8 apr 2015
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
143

Innehåll

Ulla Carlsson

Några ord från den avgående redaktören

Tema: Speaking Is Silver. Hanaholmens internationella yttrandefrihetsdag 2014

Helge Rønning

Ytringsfriheten i det frie Norden

Status for ytringsfrihet i Norge. Ett unikt forskningsprojekt

Oluf Jørgensen

Public or Secret. Access to Information in the Nordic Countries

Stefan Eklund

Offentlighetsprincipen på en landsortstidning i Sverige

Henrik Huldén

Iakttagelser om finländsk offentlighet i teori och praktik

Ulla Carlsson

När offentligheten förändras. Yttrandefriheten, medierna och nyhetsförmedlingen

Carl-Gustav Lindén

Bypass-operation på journalistiken

Kerstin Brunnberg

Shift Happens. Att göra läskunniga till riktiga läsare

Kristine Foss

Hvem garanterer ytringsfriheten i Norge i dag?

Recensioner

Program: Speaking Is Silver

Gerd von der Lippe

Kirsten Frandsen: Fascination og forretning i dansk TV-sport

Ragnar Waldahl

Kent Asp & Johannes Bjerling: Mediekratin – mediernas makt i svenska val

Gry Rustad

Anne Jerslev: Reality-TV

Aktuella forskningsprojekt

Erik Albæk

Communication and Public Engagement

Forskningsprojekt från Nordicoms databas NCOM

Doktorsavhandlingar 2014

Ny litteratur

nordmedia 2015. Media Presence – Mobile Modernities