Nordicom Information 37 (1) 2015. Tema: Speaking Is Silver

Yttrandefrihet i det fria Norden
Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Några ord från den avgående redaktören
Ulla Carlsson

Tema: Speaking Is Silver. Hanaholmens internationella yttrandefrihetsdag 2014

Ytringsfriheten i det frie Norden
Helge Rønning

Status for ytringsfrihet i Norge. Ett unikt forskningsprojekt

Public or Secret. Access to Information in the Nordic Countries
Oluf Jørgensen

Offentlighetsprincipen på en landsortstidning i Sverige
Stefan Eklund

Iakttagelser om finländsk offentlighet i teori och praktik
Henrik Huldén

När offentligheten förändras. Yttrandefriheten, medierna och nyhetsförmedlingen
Ulla Carlsson

Bypass-operation på journalistiken
Carl-Gustav Lindén

Shift Happens. Att göra läskunniga till riktiga läsare
Kerstin Brunnberg

Hvem garanterer ytringsfriheten i Norge i dag?
Kristine Foss

Program: Speaking Is Silver

 

Recensioner

Kirsten Frandsen: Fascination og forretning i dansk TV-sport
Gerd von der Lippe

Kent Asp & Johannes Bjerling: Mediekratin – mediernas makt i svenska val
Ragnar Waldahl

Anne Jerslev: Reality-TV
Gry Rustad

 

Aktuella forskningsprojekt

Communication and Public Engagement
Erik Albæk

Forskningsprojekt från Nordicoms databas NCOM

Doktorsavhandlingar 2014

Ny litteratur

NORDMEDIA 2015. Media Presence – Mobile Modernities