Nordicom Information 3/2011

Redaktör: 
Publicerad: 
30 aug 2011
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
132
75,00 kr

Innehåll

Johan Lindell

Medierad kosmopolitism. En empirisk inblick

Karin Ljuslinder

Medieforskningens betydelse för den journalistiska praktiken. Funktionshinderfrågor som exempel

Peter Dahlén

Metod för studiet av Sveriges Radios program­arkiv och dess lagringsprinciper 1925-1978

Søren Kolstrup
Gunhild Agger
Per Jauert
Kim Schrøder

Et medie- og kommunikationsleksikon bliver til

Staffan Sundin

Koncentration och utländskt ägande på de nordiska mediemarknaderna

Erik Robertson

Nordiska datorspelprogrammet

Helge Rønning

Opening Remarks to the Sessions of the UNESCO International Symposium on Freedom of Expression, 26 January, 2011

Debatt

Lars Lundgren

”You Know Nothing of My Work!” Tankar om medie- och kommunikationsvetenskapens historia

Peter Berglez
Ulrika Olausson

Miljön, forskningen – och så medie- och kommunikationsforskningen

Recensioner

Øystein Gilje

Soilikki Vettenranta: Mediegrafi. En metode for å forske på og å undervise i globalisering

Charlotte Wien

Juha Koivisto & Peter D. Thomas: Mapping Communication and Media Research. Conjunctures, Institutions, Challenges

Svein Brurås

Pentti Raittila, Kari Koljonen & Jari Väliverronen: Journalism and School Shootings in Finland 2007-2008

Pågående forskningsprojekt

Konferenser 2012