Nordicom Information 33 (3) 2011

Redaktör(er): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Medierad kosmopolitism. En empirisk inblick
Johan Lindell

Medieforskningens betydelse för den journalistiska praktiken. Funktionshinderfrågor som exempel
Karin Ljuslinder

Metod för studiet av Sveriges Radios program­arkiv och dess lagringsprinciper 1925-1978
Peter Dahlén

Et medie- og kommunikationsleksikon bliver til
Søren Kolstrup, Gunhild Agger, Per Jauert, Kim Schrøder

Koncentration och utländskt ägande på de nordiska mediemarknaderna
Staffan Sundin

Nordiska datorspelprogrammet
Erik Robertson

Opening Remarks to the Sessions of the UNESCO International Symposium on Freedom of Expression, 26 January, 2011
Helge Rønning

 

Debatt

”You Know Nothing of My Work!” Tankar om medie- och kommunikationsvetenskapens historia
Lars Lundgren

Miljön, forskningen – och så medie- och kommunikationsforskningen
Peter Berglez, Ulrika Olausson

 

Recensioner

Soilikki Vettenranta: Mediegrafi. En metode for å forske på og å undervise i globalisering
Øystein Gilje

Juha Koivisto & Peter D. Thomas: Mapping Communication and Media Research. Conjunctures, Institutions, Challenges
Charlotte Wien

Pentti Raittila, Kari Koljonen & Jari Väliverronen: Journalism and School Shootings in Finland 2007-2008
Svein Brurås

 

Pågående forskningsprojekt

Ny litteratur

Konferenser 2012