Nordicom Information 3/2004

Redaktör: 
Publicerad: 
15 nov 2004
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
183
75,00 kr

Innehåll

Forskare och pågående forskningsprojekt 2004

Doktorsavhandlingar 2003/2004

Forskningsanslag beviljade 2003/2004

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2004

Forsknings- och utbildningsinstitutioner inom medie- och kommunikationsområdet 2004