Nordicom Information 3/1998

Redaktör: 
Publicerad: 
10 jul 1998
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
95
75,00 kr

Innehåll

Förord

Ullamaija Kivikuru

Finns det kommunikationsforskning?

Jan Ekecrantz

Medier, kommunikation och social kritik

Jostein Gripsrud

Ti år i bransjen. Fortid, samtid, framtid

Johan Fornäs

Digitala gränsland. Identitet och interaktivitet i kultur, medier och kommunikation

Jens F. Jensen

Kommunikationsforskning efter Mediasaurus’en? Digital konvergens, digital divergens

Eli Skogerbo

Forskning om forandring, eller teknologien som årsak

Papers i arbetsgrupperna

Program

Deltagarförteckning

Litteraturnotiser