Nordicom Information 20 (3) 1998

Specialutgåva: 13:e Nordiska Konferensen för Medie- och Kommunikationsforskning
Editor(s): Ulla Carlsson

 

Den trettonde nordiska konferensen för masskommunikationsforskning ägde rum i Jyväskyläden 9-12 augusti 1997. Värd för konferensen var Föreningen för kommunikationsforskning iFinland (TOY). Drygt 275 forskare från samtliga nordiska länder samlades vid Jyväskylä universitet för att diskutera pågående forskning och forskningsresultat. I konferensen deltog också ett tiotal forskare från de baltiska staterna – Estland, Lettland och Litauen. Konferensen innefattade plenarsessioner, arbetsgrupper och ett socialt-kulturellt program. Plenarsessionerna hade två teman, dels teori och metodologi i medieforskningen, dels det förändrade medielandskapet – forskning om ny informationsteknologi.

 

Innehåll

Förord
Ulla Carlsson

Finns det kommunikationsforskning?
Ullamaija Kivikuru

Medier, kommunikation och social kritik
Jan Ekecrantz

Ti år i bransjen. Fortid, samtid, framtid
Jostein Gripsrud

Digitala gränsland. Identitet och interaktivitet i kultur, medier och kommunikation
Johan Fornäs

Kommunikationsforskning efter Mediasaurus’en? Digital konvergens, digital divergens
Jens F. Jensen

Forskning om forandring, eller teknologien som årsak
Eli Skogerbo

Papers i arbetsgrupperna

Program

Deltagarförteckning

Litteraturnotiser