Nordicom Information 3-4/2001

Redaktör: 
Publicerad: 
6 nov 2001
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
140
75,00 kr

Innehåll

Ib Bondebjerg

European Media, Cultural Integration and Globalisation. Reflections on the ESF-programme Changing Media – Changing Europe

Göran Bolin

Bingolotto. Produkter, varor, värden i kommersiell TV

Ulf Lindberg

Från “högkyrka” till “egojournalistik”. Rockkritiken i Sverige

Iiris Ruoho

Reality and Finnish TV Criticism

Lisa Gjedde
Bruno Ingemann

In the Beginning Was the Experience. The Experimental Reception Studies

Kristina Boréus

Discursive Discrimination and Its Expressions

Birgitte Tufte

Piger i det nye medielandskab

Gunilla Jarlbro

Barn och TV-reklam. Forskningen 1994-2000

Sara Dahlfelt
Jesper Falkheimer

PR-industrin, lobbyisterna och demokratin

Ingegerd Rydin
Christa Lykke Christensen

Norsk barn-tv-forskning i frontlinjen

Jan Ekecrantz

Bengt Larsson: Bankkrisen, medierna och politiken: offentliga tolkningar och reaktioner på 90-talets bankkris

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige