Nordicom Information 23 (3-4) 2001

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

European Media, Cultural Integration and Globalisation. Reflections on the ESF-programme Changing Media – Changing Europe
Ib Bondebjerg

Bingolotto. Produkter, varor, värden i kommersiell TV
Göran Bolin

Från “högkyrka” till “egojournalistik”. Rockkritiken i Sverige
Ulf Lindberg

Reality and Finnish TV Criticism
Iiris Ruoho

In the Beginning Was the Experience. The Experimental Reception Studies
Lisa Gjedde, Bruno Ingemann

Discursive Discrimination and Its Expressions
Kristina Boréus

Piger i det nye medielandskab
Birgitte Tufte

Barn och TV-reklam. Forskningen 1994-2000
Gunilla Jarlbro

PR-industrin, lobbyisterna och demokratin
Sara Dahlfelt, Jesper Falkheimer

Norsk barn-tv-forskning i frontlinjen
Ingegerd Rydin, Christa Lykke Christensen

Bengt Larsson: Bankkrisen, medierna och politiken: offentliga tolkningar och reaktioner på 90-talets bankkris
Jan Ekecrantz

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige