Nordicom Information 1/2012

Redaktör: 
Publicerad: 
7 maj 2012
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
128
75,00 kr

Innehåll

Artiklar

Sanna Trygg

Is Comment Free? Ethical, Editorial and Political Problems of Moderating Online News

Hallvard Moe

Det underforståtte i mediepolitikken. Eksempelet formidlingsplikt

Ingela Wadbring

Inflation eller deflation i mediekonsumtionen? En analys av människors medieutgifter och syn på mediers prisvärdhet

Avskedsföreläsning

Ullamaija Kivikuru

Resande teorier kring journalistik

Debatt

Johan Lindell

Medier och Kosmopolitism. Varthän?

Elin Gardeström

Den ”rätta” kunskapen. Journalistutbildningens dilemma

Recensioner

Amanda Lagerkvist

Motti Neiger, Oren Meyers och Eyal Zandberg (red.): On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age>

Hans Fredrik Dahl

Kirsten Drotner: Mediehistorier

Vilde Schanke Sundet

Anker Brink Lund & Stig Andersen (red.): Tilbageblik fra 2020. Hvad skete der med medierne?

Forskningsanslag 2011

Doktorsavhandlingar 2011

Nya skrifter från Nordicom

Konferenser 2012-2013