Nordicom Information 34 (1) 2012

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Artiklar

Is Comment Free? Ethical, Editorial and Political Problems of Moderating Online News
Sanna Trygg

Det underforståtte i mediepolitikken. Eksempelet formidlingsplikt
Hallvard Moe

Inflation eller deflation i mediekonsumtionen? En analys av människors medieutgifter och syn på mediers prisvärdhet
Ingela Wadbring

 

Avskedsföreläsning

Resande teorier kring journalistik
Ullamaija Kivikuru

 

Debatt

Medier och Kosmopolitism. Varthän?
Johan Lindell

Den ”rätta” kunskapen. Journalistutbildningens dilemma
Elin Gardeström

 

Recensioner

Motti Neiger, Oren Meyers och Eyal Zandberg (red.): On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age>
Amanda Lagerkvist

Kirsten Drotner: Mediehistorier
Hans Fredrik Dahl

Anker Brink Lund & Stig Andersen (red.): Tilbageblik fra 2020. Hvad skete der med medierne?
Vilde Schanke Sundet

 

Forskningsanslag 2011

Doktorsavhandlingar 2011

Nya skrifter från Nordicom

Konferenser 2012-2013