Nordicom Information 1-2/1998

Redaktör: 
Publicerad: 
28 apr 1998
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
146
75,00 kr

Innehåll

Eli Skogerbo

Konvergens mellom telekommunikasjon og kringkasting. Kultur- og mediepolitiske utfordringer

James Lull

Cultural “Co-Motion” and Global Communication

Klaus Bruhn Jensen

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie

Göran Bolin
Michael Forsman

Från filantropi till akademi. Det svenska filmvetandets framväxt och formationer

Göran Djupsund
Tom Carlsson

Tabloidiseras dagspressen? Utvecklingstendenser i finländsk och svensk regional- och rikspress 1982-1997

Bo Mårtensson
Håkan Lindhoff

Stat, marknad, kris. Nyhetsjournalistik om ekonomi under 1990-tal och 1930-tal

Esa Väliverronen

Medierna som arena för miljöpolitiken

Lars Arve Røssland

Pressa si identifisering i kriminalsaker. Eit bidrag til ei meir nyansert framstilling

Jan Ekecrantz

Collective Textual Action. Discourse, Representation, Dramaturgy and Public Interaction in the Media Sphere

Peter Larsen

Hillevi Ganetz: Hennes röster. Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt

Från forskarföreningarna

Konferenser

Litteraturnotiser