Nordicom Information 20 (1-2) 1998

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Konvergens mellom telekommunikasjon og kringkasting. Kultur- og mediepolitiske utfordringer
Eli Skogerbo

Cultural “Co-Motion” and Global Communication
James Lull

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie
Klaus Bruhn Jensen

Från filantropi till akademi. Det svenska filmvetandets framväxt och formationer
Göran Bolin, Michael Forsman

Tabloidiseras dagspressen? Utvecklingstendenser i finländsk och svensk regional- och rikspress 1982-1997
Göran Djupsund, Tom Carlsson

Stat, marknad, kris. Nyhetsjournalistik om ekonomi under 1990-tal och 1930-tal
Bo Mårtensson, Håkan Lindhoff

Medierna som arena för miljöpolitiken
Esa Väliverronen

Pressa si identifisering i kriminalsaker. Eit bidrag til ei meir nyansert framstilling
Lars Arve Røssland

Collective Textual Action. Discourse, Representation, Dramaturgy and Public Interaction in the Media Sphere
Jan Ekecrantz

Hillevi Ganetz: Hennes röster. Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt
Peter Larsen

Från forskarföreningarna

Konferenser

Litteraturnotiser