Medieutveckling 2017 - Medieutbud

Rapporten Medieutveckling 2017 - Medieutbud är ett samarbete mellan Myndigheten för press, radio och tv och Nordicom, som en del i rapportserien Medieutveckling. Med rapporten Medieutbud inleds en ny form av studie kring svenskt medieutbud med fokus på nyhets- och faktainnehåll i medierna över tid. I rapporten behandlas utbudet i radio och tv samt dagspress i både tryckt och digital form.

INNEHÅLL

FÖRORD

1. INLEDNING
1.1 Det svenska nyhetslandskapet
1.2 Syfte och frågeställningar

2. STUDIENS METODER OCH MATERIAL

3. SVENSKT MEDIEUTBUD
3.1 Medieformernas olikheter
3.2 Nyheter bland annat innehåll
3.3 Mängden nyheter och fakta en genomsnittlig vecka
3.4 Standardiserat TT-material jämfört med egenproducerat lokalt material
3.5 Spelar konkurrens någon roll? 

4. SLUTSATSER OCH FRAMÅTBLICK 
4.1 Slutsatser
4.2 Framåtblick

REFERENSER

APPENDIX: METOD OCH MATERIAL 

Medieutveckling 2017 - Medieutbud
Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2017-06
Sidantal: 
23
ISBN: 
978-91-983978-1-9
Språk: 
Svenska
Format: 
PDF
Serie: 
Övriga Analys/Statistik-rapporter
0,00 kr