Medieutveckling 2017 - Medieutbud

Author(s): Ingela Wadbring, Maarit Jaakkola

Rapporten Medieutveckling 2017 - Medieutbud är ett samarbete mellan Myndigheten för press, radio och tv och Nordicom, som en del i rapportserien Medieutveckling. Med rapporten Medieutbud inleds en ny form av studie kring svenskt medieutbud med fokus på nyhets- och faktainnehåll i medierna över tid. I rapporten behandlas utbudet i radio och tv samt dagspress i både tryckt och digital form.

Innehåll

Förord

Inledning

Det svenska nyhetslandskapet
Syfte och frågeställningar

Studiens metoder och material

Svenskt medieutbud

Medieformernas olikheter
Nyheter bland annat innehåll
Mängden nyheter och fakta en genomsnittlig vecka
Standardiserat TT-material jämfört med egenproducerat lokalt material
Spelar konkurrens någon roll? 

Slutsatser och framåtblick

Slutsatser
Framåtblick

Referenser

Appendix: Metod och material