Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen

Yttrandefrihet och fria oberoende medier är en av demokratins grundpelare. Idag när vi kan leva våra liv både offline och online är det inte helt lätt att dra en klar linje mellan livet på nätet och det verkliga livet – mellan privat och offentligt. För att kunna förstå, värdera, använda och uttrycka sig via medier och andra informationskanaler behövs många olika kunskaper. Det handlar om medie- och informationskunnighet (MIK).

När UNESCO 2011 presenterade ett genomarbetat ramverk för lärare och lärarutbildningar, Media and Information Literacy Curriculum for Teachers’, väcktes tanken att utarbeta en svensk version i syfte att stärka kunskapen om medier och information utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv. Ett samarbete etablerades mellan Nordicom, Svenska Unescorådet, Statens medieråd, Skolverket, Svenska Filminstitutet och Filmpedagogerna.

En direktöversättning av UNESCO-dokumentet i sin helhet, Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. Ramverk och undervisningspraktiker, återfinns här i pdf

Nordicom har också utgivit (våren 2013) boken Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin. Boken innehåller en svensk bearbetning av UNESCO-dokumentets första del, Ramverk för läroplan och kompetens, och artiklar där forskare och praktiker utifrån sina specifika ämneskunskaper och erfarenheter presenterar analyser av och reflektioner om hur medie- och informationskunnigheten kan stärkas genom skolan.

 

Innehåll

Förord

Del 1: Ramverk och riktlinjer

Del 2: Kärnmoduler och kompletterande moduler

Ordlista

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2013-03
Sidantal: 
191
ISBN: 
978-91-86523-63-3
Språk: 
Svenska
Format: 
PDF
Serie: 
Övriga Clearinghouse publikationer