Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015

Redaktör(er): Ingela Wadbring

Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Syftet var redan från starten att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekonsumtion över tid, snarare än att fokusera nivåer enskilda år. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Den översiktspublikation som nu utges är alltså den 37e i ordningen, vilket gör Mediebarometern till en unik tidsserie.

 

Innehåll

Medieanvändning en vanlig dag
Ljudmedier en vanlig dag
Rörlig bild en vanlig dag
Textmedier en vanlig dag
Digitala plattformar en vanlig dag
Medieinnehav
Reklam
Fakta om undersökningen Mediebarometern 2015

 


Extramaterial

Ett särskilt frågeområde i Mediebarometern rör svenskarnas medievanor på internet. Ett urval sidor ur Mediebarometern 2015 med fokus på traditionella och nya medier på internet finns nu att ladda ned som pdf. 

Finnns det en plats för boken i det digitala medielandskapet – som papper eller som digital bok – eller slutar vi läsa böcker? Här kan du ladda ner ett urval av figurer och tabeller presenterade under bokmässan i Göteborg 22 september 2016.

Här kan du ta del av de första resultaten från Mediebarometern 2015.