Nordicom Information 40 (1) 2018. Öppenhet i medier och kommunikation

Openness in Media and Communication

Maarit Jaakkola
 (red.)

 

Innehåll • Content


I Introduktion •
Introduction     

Öppenhet – ett krävande begrepp
Maarit Jaakkola & Balder Holm

Så här producerades öppenhetsnumret: en tidslinje med iakttagelser och erfarenheter   

Don’t Get Caught in the Open
Nathaniel Tkacz


II Öppen vetenskap och forskning •
Open Science and Research   

En ny vetenskaplig (r)evolution? Öppen vetenskap i ett digitaliserat samhälle 
Beate Eellend  

Open Access Publishing – a structured reform or a confusing mess? 
Anna-Sofia Ruth  

Open Writing – the Missing Link? Exploring academic writing in the open-science era
Ninna Meier, Charlotte Wegener & Kasper Elmholdt


III Öppen utbildning och öppet lärande •
Open Education and Learning

Moocar – online-kurser med global räckvidd: en lägesrapport och några lärdomar 
Markus Lahtinen   

Delad glädje är dubbel glädje: därför bör läraren dela med sig av sitt material
Matleena Laakso

University Open to Everyone? The equalising and unequalising tradition of the Finnish open university education
Nina Haltia


IV Öppet samhälle och demokrati •
Open Society and Democracy

Access to Documents Meets Data Protection: Do new developments in EU data protection threaten the Nordic tradition of access to public documents?
Niklas Vainio

Shifting the Power to People: Opening the practices of governance with participatory budgeting 
Pauliina Lehtonen  

Open Data – Fuel for Data Journalism: On incentives and challenges of using open data 
Teemo Tebest  

Commentary: Openness and Transparency in the Data Journalism Practice 
Ester Appelgren   

Fri programvare og åpen kildekode: fra vitenskapelige idealer til essensielle rettigheter
Bjarte Johansen


V Öppenhet och förändring •
Openness and Change   

Against Fake Information and for Voter Literacy: Fact-checking initiatives form a major pedagogical mission 
Maarit Jaakkola  

Studying “Openness” with “Closeness”: A videography of Prezi’s alternative entrepreneurship 
Annika Skoglund & Karin Berglund   

Crowdfunding of Journalism as a Way to Enhance Transparency: The case of the platform Rapport 
Helena Hirvinen  

How #Openness Can Change (and Save) a Life: Pushing the boundaries of normativity and expectations in social media 
Maarit Jaakkola


VI Litteratur och bokrecensioner •
Literature and Book Reviews 

Litteratur och forskningsprojekt –Literature and Research Projects 

Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen – historien om norsk offentlighet 
Birgitte Kjos Fonn

Christa Lykke Christensen & Anne Jerslev (red.): Ældre mennesker i et mediesamfund 
Dino Viscovi

Martin Ahlquist & Tommy Berglund: Medierna och etiken – ansvar i ett nytt medielandskap
Svein Brurås

 

Omslag till Nordicom Information 40 (1) 2018. Öppenhet i medier och kommunikation