Nordicom Information 39 (1) 2017. Medieforskning i samhället

Maarit Jaakkola
Ragnhild Mølster
 (red.)

 

Innehåll

I Introduktion • Introduction

Elfenbenstorn under ombyggnad
Maarit Jaakkola, Ragnhild Mølster

Academia and ”real life” – two different worlds?
Piet Bakker

 

II Samarbeten mellan akademi och bransch • Collaborations between academy and industry

Bygg kontrolltårnet nå! En kritikk av den analytiske medievitenskapen
Lars Nyre

Mediebransch och medieforskning 1965-1980: några erfarenheter och perspektiv
Lennart Weibull

Building bridges in societal debates: Conciliatory journalism as a way of covering conflict-sensitive issues
Maarit Jaakkola

Virtual reality prototyping in journalism: How to best collaborate with agile methods
Turo Uskali, Heli Väätäjä, Esa Sirkkunen

Vägar som bär eller broar som brister? Reflektion över forskningsprojekt i gränslandet akademin-kommunikationsbranschen
Mikolaj Dymek

”We want you to feel possible”: Three lessons from a journalist who switched to academia
Riikka Haikarainen

Commentary: Fellowship year abroad – a career springboard for journalists
Maria Lassila-Merisalo

 

III Forskare i offentlig debatt • Researchers in the public debate

#Sipilägate and the break-up of the political bromance: Crisis in the relationship between Finnish media and politicians
Anu Koivunen

Kan medieforskningen bidra til å løse den globale klimakrisen? Forskere som motkrefter til ”alternative fakta”
Andreas Ytterstad

Forskning, formidling og medier: idealer og virkelighed
Palle Schantz Lauridsen

The scholarly use of social media: How to make the most of it?
Maarit Jaakkola

Vi sparar viktiga ettor och nollor: så byggdes Internetmuseum
Jörgen Löwenfeldt

Commentary: Media museums, research, and the preservation of the immaterial heritage
Niklas Nylund

 

IV Forskningspolitiska aspekter • Aspects of the politics of research

The value and role of humanities research: Review of the contemporary status and suggestions for future
Tuomas Heikkilä, Ilkka Niiniluoto

What is high-quality media and communication research? Questions to the research councils in the Nordic countries
Ragnhild Mølster, Maarit Jaakkola

Forskningsformidling i bogform: et forlagssyn på videnskabelig publicering
Henrik Schjerning

Från Open Access till Open Science: framväxten av öppen forskning och vetenskap
Jessica Parland-von Essen

 

V Forskningsprojekt och litteratur • Research projects and literature

Utvalda forskningsprojekt

Recensioner