Nordicom Information 36 (3) 2014. Offentlighed i Norden

Offentlige eller hemmelige dokumenter og data: Sammenligning af retsregler for acces i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island og internationale regler
Redaktör(er): Oluf Jørgensen

 

Offentlighedsregler kræver, at myndigheder og andre offentlige organer ikke blot informerer, som de selv finder passende, men skal give acces til autentiske dokumenter og data. Kravet om autenticitet er offentlighedsreglernes "raison d'être".

Offentlighed i Norden forklarer og sammenligner retsreglerne for acces til dokumenter of data i Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island. Internationale regler fra FN, Europarådet og EU, der har stigende betydning, bliver også belyst.

Offentlighed er afgørende for demokratisk kontrol og deltagelse. Retsregler og praksis for offentlighed og hemmeligholdelse har stor betydning på alle områder af samfundslivet og for forholdet mellem borgere og stat. Ret til acces er et vigtigt redskab for undersøgende journalistik.

Offentlighed i Norden viser, at offentlighedsreglerne i de fem nordiske lande er meget forskellige og uden et gennemgående mønster. Et land, der har alle de bedste vilkår for offentlighed på nogle områder, har de dårligste vilkår på andre områder.

Oluf Jørgsen
Forskningschef i mediejura
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 

Indhold

Forord

1. Retsgrundlag og formål

2. Organer og opgaver

3. Dokumenter og registre

4. Acces i flere former

5. Offentlig eller hemmelig

6. Arbejds- og beslutningsprocesser

7. Procedure og kontrol

8. Udvikling og råd

Litteratur

Summary in English: Access to Information in the Nordic Countries