Nordicom Information 31 (3) 2009

Nabolands-TV i en digital tidsålder

Ulla Carlsson
 (red.)

 

Rapport från Nordiskt Kulturforum 29 september 2008.

Innehåll

Förord
Ulla Carlsson

Introduktion
Pia Vigh

Nabolands-tv – set i perspektiv
Jesper Hermansen

Nabolands-tv. En innføring i landskapet
Helge M. Sønneland

Adgang till nabolandskanaler i Norden
Ann Grew Pfeiffer

Nordvision. Styrket public service i Norden
Gunilla Ohls

Den språkpolitiska betydelsen av grannlands-tv
Birgitta Lindgren

Nabolands-tv i dansk digitalt tv
Erik Nordahl Svendsen

Mulige initiativer for at øge tilgængeligheden af nabolandskanaler
Mogens Jensen

Konklusioner från Nordisk Kulturforum. Konference om nabolands-tv i en digital tidsalder
Finn Rowold

Program

Deklaration om nordisk språkpolitik 2006

TV-landskapet i Norden. En statistisk översikt