Nordicom Information 22 (1) 2000

Redaktör(er): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Dansk tv-sport i konkurrence og forandring
Kirsten Frandsen

The Secrets of Sports Heroes. The Drama Created by Journalism is One Part of the Making of the Sports Heroes
Kalle Virtapohja

Sporten i spalterna 1895–1995
Ulf Wallin

Att skriva mediehistoria. Den svenska radiosporten ur ett periodiseringsperspektiv
Peter Dahlén

Mediesportens strukturer och betydelser. Ett forskningsfält under framväxt
Peter Dahlén

Varför är Disney så populär? Man föds inte till barn – man blir det
Margareta Rönnberg

Uden saks og klister – ingen journalister. En kildekritisk analyse af en baggrundsinformation med særligt henblik på afhængighed mellem kilderne
Charlotte Wien

Information Society Strategy – Seeking New Solutions for Post-Modern Societies. The Case of Finland
Helena Tapper

Populära passager. Medierna i det moderna konsumtionsrummet
Karin Becker, Erling Bjurström, Göran Bolin, Johan Fornäs, Hillevi Ganetz

Stig Hadenius: Kampen om monopolet. Sveriges radio och TV under 1900-talet
Henrik G. Bastiansen

Larsåke Larsson: Nyheter i samspel. Studier i kommunjournalistik
Knut Helland

Konferenser m m

Aktuella böcker om barn/unga och medier

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige