Nordicom Information 21 (4) 1999

Ulla Carlsson
 (red.)

 

Innehåll

Kjell Nowak in memoriam
Ulla Carlsson

Journalistene og ”de der nede” (Vesten og Resten)
Elisabeth Eide

Om forskning på medier og makt i Norge og Norden
Tore Slaatta

Den medialiserade politikens paradoxer. Exempel från den svenska valrörelsen 1998
Mats Ekström, Göran Eriksson

Mediatised Politics: Political Discourses and the Media in Contemporary Danish Democracy. A Project Outline
Kim Schrøder, Louise Phillips

”Här sträcker folk upp sig när kameran går”. Riksdagsledamöternas syn på televisionens betydelse i deras arbete
Susanna Harmanen

Ibland behövs demokratiska forskningsperspektiv. En presentation av Demokratiinstitutet i Sundsvall
Lars Nord

Finland Online. Some Reflections on Constructing National Identity in a Talk Show
Sanna Valtonen

Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier
Anders Fagerfjord, Anders Kluge

Medier och Den tredje kulturen. Nya kontexter för Medie- och kommunikationsvetenskap
Inger Lindstedt, Bo Reimer

Konferenser, från forskarföreningarna m m

Litteraturnotiser