Nordicom Information 21 (4) 1999

Redaktör(er): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Kjell Nowak in memoriam
Ulla Carlsson

Journalistene og ”de der nede” (Vesten og Resten)
Elisabeth Eide

Om forskning på medier og makt i Norge og Norden
Tore Slaatta

Den medialiserade politikens paradoxer. Exempel från den svenska valrörelsen 1998
Mats Ekström, Göran Eriksson

Mediatised Politics: Political Discourses and the Media in Contemporary Danish Democracy. A Project Outline
Kim Schrøder, Louise Phillips

”Här sträcker folk upp sig när kameran går”. Riksdagsledamöternas syn på televisionens betydelse i deras arbete
Susanna Harmanen

Ibland behövs demokratiska forskningsperspektiv. En presentation av Demokratiinstitutet i Sundsvall
Lars Nord

Finland Online. Some Reflections on Constructing National Identity in a Talk Show
Sanna Valtonen

Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier
Anders Fagerfjord, Anders Kluge

Medier och Den tredje kulturen. Nya kontexter för Medie- och kommunikationsvetenskap
Inger Lindstedt, Bo Reimer

Konferenser, från forskarföreningarna m m

Litteraturnotiser