Nordicom Information 20 (4) 1998

Redaktör(er): Ulla Carlsson

 

Innehåll

När verkligheten inte duger som den är. En studie av tv-journalistikens praktik
Mats Ekström

Mamma, jag miste handen! Kvinnobilden i krigsnyheter
Irma Kaarina Halonen

Etik om journalistik
Gunnar Andrén

En målrettet TV-Avis?
Anne Holten Nielsen, Bente H. Rasmussen

Election Debate is Always News. The Reports of Political Television Programs in Finnish Newspapers
Pekka Isotalus

TV-værter og køn i Norden. En komparativ kvantitativ undersøgelse med fokus på forholdet mellem public service og reklamekanaler
Vibeke Pedersen

Internett i endring. Samfunnsmessig og tekstuell dynamikk i Internettets tredje fase
Terje Rasmussen, Gunnar Liestøl

Ingegerd Rydin: Making Sense of TV-Narratives: Children’s Readings of a Fairy Tale
Sonia Livingstone

Birgitta Löwander: Rasism och antirasism på dagordningen: Studier av televisionens nyhetsrapportering i början av 1990-talet
Mats Ekström

Riitta Brusila: Realismista fiktioon. Visuaalisuus ja suomalaiset aikakausilehdet. Väitöskirja (From Realism to Fiction. Visuality and Finnish Periodicals)
Tapani Huovila

Soilikki Vettenranta: Making Sense of Chernobyl Nine Years After: TV News Reception Study of the Environment Disaster
Inga-Britt Lindblad

Mats Ekström & Sig Arne Nohrstedt: Journalistikens etiska problem
Lars Rosenblad

Konferenser

Litteraturnotiser