MedieSverige 2016

Ulrika Facht
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

Om det fanns ett överflöd av statistik om medier i skiftet 1980/1990-tal, innan internet var utbrett, så kan omfattningen av statistiken idag snarast karaktäriseras som överväldigande. Trots att mycket mediestatistik går att finna online – också på Nordicoms egen sajt – kan det vara svårt att skaffa sig en överblick. All statistik som florerar är heller inte tillförlitlig, vilket gör att det inte bara är sammanställningen av statistik som är viktig, utan också att statistiken är granskad och kommer från tillförlitliga källor.

De flesta av Nordicoms utgåvor av MedieSverige har förutom statistik också innehållit analyser av medielandskapet. I den här utgåvan har vi valt att enbart fokusera på statistiken. Aktuell statistik, inkluderande långa tidsserier, är nödvändig för att förstå hur medielandskapet ser ut idag och hur det har vuxit fram. Målsättningen är att ge läsaren lättillgänglig fakta om mediesituationen i Sverige i dag. Rapporten inleds med ett övergripande avsnitt som följs av böcker, dagstidningar, tidskrifter, radio och tv.

Innehåll

Förord  

Allmänt om medier i Sverige 
Medierna i ständig utveckling

Böcker  
Boken – äldst men inte sist

Dagstidningar 
Dagstidningar – mot nya utmaningar

Tidskrifter  
Tidskrifter – många titlar för många intressen

Television  
Digitalisering ger tv-tittarna valfrihet

Radio  
Radio – ett stort medium som tar liten plats

Källor

Bokomslag: MedieSverige 2016

Information

Publicerad:
Antal sidor: 87
ISBN tryckt
978-91-87957-29-1
Format:  
pdf
, tryckt
Serie: MedieSverige