Mediers känsla för kön

Feministisk medieforskning
Redaktör(er): Anja Hirdman, Madeleine Kleberg

Mediers känsla för kön är skriven i en tid av stora mediala förändringar. Ny kommunikationsteknologi har öppnat för nya sätt att bruka medierat innehåll. Att upprätthålla särskiljande mellan å ena sidan ”producenter” och å andra sidan ”konsumenter” blir allt mer knepigt och irrelevant.
Medier kan ses som ett av de viktigaste områdena för hur idéer om kön och om normer kring kvinnligt och manligt formas, representeras och förs vidare.

Contents

Förord
Inledning
Anja Hirdman, Madeleine Kleberg
I. VÄNDNINGAR OCH INTERSEKTIONALITET
Mediers känsla för kön
Madeleine Kleberg
Medier och intersektionalitet
Anna Roosvall, Kristina Widestedt
II. KROPP OCH BILD
Femininitet som spektakel. Avsmak, affekt och kvinnliga kroppar
Anja Hirdman
Med känslan i kroppen. Om maskulinitet, femininitet och muskulinitet i träningsbloggar
Yvonne Andersson
(O)synliga kroppar. Iranska kvinnors självporträtt på Facebook
Mona Hajin
III. KROPP OCH QUEERA BEGÄR