Mediers känsla för kön

Feministisk medieforskning

Anja Hirdman
Madeleine Kleberg
 (red.)
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

Mediers känsla för kön är skriven i en tid av stora mediala förändringar. Ny kommunikationsteknologi har öppnat för nya sätt att bruka medierat innehåll. Att upprätthålla särskiljande mellan å ena sidan ”producenter” och å andra sidan ”konsumenter” blir allt mer knepigt och irrelevant.

Medier kan ses som ett av de viktigaste områdena för hur idéer om kön och om normer kring kvinnligt och manligt formas, representeras och förs vidare.

Innehåll

Förord

Inledning
Anja Hirdman, Madeleine Kleberg

I. Vändningar och intersektionalitet

Mediers känsla för kön
Madeleine Kleberg

Medier och intersektionalitet
Anna Roosvall, Kristina Widestedt

II. Kropp och bild

Femininitet som spektakel: Avsmak, affekt och kvinnliga kroppar
Anja Hirdman

Med känslan i kroppen: Om maskulinitet, femininitet och muskulinitet i träningsbloggar
Yvonne Andersson

(O)synliga kroppar: Iranska kvinnors självporträtt på Facebook
Mona Hajin

III. Kropp och queera begär

Spelförälskelser: Om närhet och queera begär i feministisk forskning på onlinespel
Jenny Sundén

Queera identifikationer: Platser och världar i relation till den lesbiska tv-serien ’The L-word’
Martina Ladendorf

IV. Kroppar, röster och musik

Musik, maskulinitet och rädslan för flickor: Om talang-realities i svensk television
Hillevi Ganetz

Genusskapande i digitalt musikbruk
Ann Werner, Sofia Johansson

V. Journalister och journalistik

Fäktas genom att fly: Omförhandlad journalistik med digitala hjälpmedel
Margareta Melin

En lång och slingrande väg: Könsordningar på SVTs nyhetsredaktioner
Monica Löfgren-Nilsson

Författarna

Omslag: Mediers känsla för kön

Information

Publicerad:
Antal sidor: 223
ISBN tryckt
978-91-87957-12-3
Format:  
pdf
, tryckt