Medie- och informationskunnighet i Norden

En nyckel till demokrati och yttrandefrihet

Ulla Carlsson
 (red.)
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

Ett samhälle med en medie- och kommunikationskultur som genomgår så stora förändringar som nu kräver mycket medie- och informationskunniga medborgare – det gäller inte minst barn och unga. Det är en demokratifråga.

Hösten 2013 arrangerades ett nordiskt expertmöte i Stockholm med detta som utgångs punkt. Företrädare för berörda myndigheter, departement, intresseorganisationer och forskarsamhället i de nordiska länderna och de självstyrande områdena Färöarna och Åland deltog i mötet. I fokus stod utbyte av kunskap om och erfarenheter av arbete i de enskilda länderna rörande MIK och diskussion om angelägna frågor som skulle vinna på nordiskt samarbete. Ett omfattande underlag i form av en inventering av situationen i varje nordiskt land redovisades. Avslutningsvis enades mötets deltagare om ett antal konklusioner för det fortsatta samarbetet i Norden.

I denna bok redovisas samtliga inlägg och mötets konklusioner samt ett antal bidrag från forskare inom MIK-området i Norden. Det är en förhoppning att boken skall inspirera berörda aktörer till såväl aktiviteter och kunskapsutveckling som diskussion och eftertanke.

Innehåll

Förord

Det svenska ordförandeskapet inleder mötet
Marcus Hartmann

Varför är medie- och informationskunnighet så viktigt? En introduktion
Ulla Carlsson

Medie- och informationskunnighet i de nordiska länderna: En översikt
Jon Dunås

Nationella modeller och aktiviteter

Inledning
Ewa Thorslund

Skolen som centrum for børn og unges digitale dannelse
Lisbeth Brunebjerg Holmegaard

Good Media Literacy: National Policy Guidelines 2013–2016 and MEKU’s Role as the National Authority on MIL in Finland
Leo Pekkala, Saara Pääjärvi

Working with Media and Information Literacy in the Faraoe Islands
Alda Joensen

Media and Information Literacy in Iceland
Elfa Ýr Gylfadóttir

Medie- og informasjonskompetanse (MIL) i Norge
Stian Lindbøl

Fra beskyttelse gjennom innholdskontroll til å bygge motstandsdyktighet: Barn og unges trygghet på nettet sett i et tidsperspektiv
Pia Kristine Lang-Holmen

Statens medieråd i Sverige: En myndighet med MIK på dagordningen
Martina Wagner

MIK som medel mot våldsbejakande extremism: Resultat från en svensk studie
Ulf Dalquist

Biblioteken och medie- och informationskunnighet
Niclas Lindberg

Nedslag i aktuell forskning

MIK it
Michael Forsman

Språkutveckling, medier och demokrati
Kent Adelmann, Lotta Bergman, Per Dahlbeck, Carina Hermansson, Karin Jönsson, Pia Nygård Larsson, Cecilia Olsson Jers, Magnus Persson, Marie Thavenius, Pär Widén

Mediekompetanse i spenningsfeltet mellom skole, hjem og fritid
Ola Erstad, Kenneth Silseth, Øystein Gilje

Digital produktion i et læringsperspektiv
Birgitte Holm Sørensen

Utmaningar och möjligheter: Biblioteks- och informationsvetenskapliga bidrag till medie- och informationskunnighet (MIK)
Johanna Rivano Eckerdal, Olof Sundin

The Nordic Media Literacy Model – Seemingly Sober?
Elisabeth Staksrud

Research-based Policy to Promote Media and Information Literacies
Sirkku Kotilainen

Expertmötets konklusioner

Konklusioner från nordiskt expertmöte: Medie- och informationskunnighet – nyckeln till demokrati och yttrandefrihet den 2 oktober 2013 i Stockholm

In English

Media and Information Literacy in the Nordic Countries
Jon Dunås

Conclusions from the Nordic Meeting of Experts Media and Information Literacy

Författarna

Bokomslag: Medie- och informationskunnighet i Norden

Information

Publicerad:
Antal sidor: 219
ISBN tryckt
978-91-86523-88-6
Format:  
pdf
, tryckt
Serie: The International Clearinghouse on Children, Youth & Media