Med egna ord

Barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet
Redaktör(er): Olle Findahl, Elza Dunkels, Cecilia von Feilitzen

Innehåll

Vad säger barn och ungdomar om farorna på internet?

Film och video som skrämmer

Obehagliga nätkontakter med jämnåriga

Obehagliga nätkontakter med främlingar och äldre

Tekniska och kommersiella obehagligheter

Stora skillnader mellan pojkar och flickor

Vad kan oroa barn på nätet enligt pojkar och flickor i olika åldrar?

Hur många av barnen har själva varit med om något oroande?

En jämförelse mellan pojkar och flickor

Vad säger föräldrarna?

Påtvingad pornografi

Jämförelse barn och föräldrar

Jämförelser med andra länder

Skrämmande innehåll på internet

Hat och hot på nätet