Med egna ord

Barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet

Olle Findahl
Elza Dunkels
Cecilia von Feilitzen
 (red.)
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

EU Kids Online II är ett forskningsprojekt med en stor datainsamling om internetanvändande 9-16-åringar och deras föräldrar i 25 europeiska länder, företrädesvis inom EU. I varje land intervjuades ca 1 000 barn och deras föräldrar under år 2010. Undersökningen gäller alltså inte alla barn i 9-16-årsåldern utan de 9-16-åringar som använder internet.

Innehåll

 • Vad säger barn och ungdomar om farorna på internet?
 • Film och video som skrämmer
 • Obehagliga nätkontakter med jämnåriga
 • Obehagliga nätkontakter med främlingar och äldre
 • Tekniska och kommersiella obehagligheter
 • Stora skillnader mellan pojkar och flickor
 • Vad kan oroa barn på nätet enligt pojkar och flickor i olika åldrar?
 • Hur många av barnen har själva varit med om något oroande?
 • En jämförelse mellan pojkar och flickor
 • Vad säger föräldrarna?
 • Påtvingad pornografi
 • Jämförelse barn och föräldrar
 • Jämförelser med andra länder
 • Skrämmande innehåll på internet
 • Hat och hot på nätet
Bokomslag: Med egna ord

Information

Publicerad:
Antal sidor: 30
ISBN tryckt
978-91-86523-71-8
Format:  
tryckt
Serie: The International Clearinghouse on Children, Youth & Media