Marknadsmässig kurragömmalek?

Barn, unga och dold reklam
Editor(s): Ulf Dalquist, Ingela Wadbring

Barn och unga befinner sig online en stor del av sin vakna tid. En del av innehållet de konsumerar väljer de inte själva – till exempel marknadsföring. Genom adblockers är det möjligt att undvika den traditionella reklamen, vilket gör att allt fler företag istället satsar på dold marknadsföring. Inte minst så kallade social influencers har blivit viktiga personer när företag vill sprida reklam för produkter eller tjänster. Det blir en slags kurragömmalek där det inte alltid är lätt att hitta det som är gömt.

Lagstiftningen är dock tydlig i frågan: Dold marknadsföring är förbjuden, och reklam riktad till barn får inte innehålla uppmaning till köp. I en internationaliserad värld är det emellertid svårt att upprätthålla ett nationellt förbud. Exempelvis Youtube lyder inte under svenska lagar.

I boken diskuteras dold reklam utifrån flera olika perspektiv, och något som förenar skribenter med i övrigt motstridiga intressen är en önskan om moderniserade och tydliga regler i frågan.

Innehåll

I. Om dold reklam

1. Introduktion: Barn och unga navigerar bland medieinnehåll och marknadsföring
Ulf Dalquist, Ingela Wadbring

2. De många och förvirrande begreppen. Från tydliga annonser till personaliserad marknadsföring
Sakari Pitkänen

II. Kurragömmaleken

3. Från långa vita handskar till advergames. Forskningen om dold reklam från 1900-talet till idag
Helena Sandberg, Carolina Martínez

4. Nya maktrelationer i en digital värld? Samarbete mellan medelålders män och tonåriga influencers
Gustav Martner

5. Grattis, du har fått en annons! Den omöjliga navigeringen mellan spel och annonser i mobilen
Eva Wieselgren

6. Två perspektiv på den kommersiella delningskulturen: Barns och reklamproducenters tankar om dold reklam
Carolina Martínez, Helena Sandberg

7. Effekter av att flyga under radarn. Hur mycket påverkas unga av produktplacering?
Erik Modig, Martin Söndergaard

8. It’s complicated! Marknadsföringslagen och hela (h)ärligheten
Martin Arvebro, Jessica Westin

III. Marknadens ramar

9. Självreglering. Med ett särskilt ansvar för reklam till barn och unga
Elisabeth Trotzig

10. De juridiska ramarna. Lagarna för relationen mellan barn/unga och dold marknadsföring är tydliga
Helena Söderman

Författarna