Den svenska mediemarknaden 2016

Ägare – företag – medier
Författare: Jonas Ohlsson

Den svenska mediemarknaden genomgår just nu en genomgripande strukturomvandling. I takt med att internet är på god väg att utvecklas till den huvudsakliga spelplanen för såväl innehållsproducenter som annonsörer förändras förutsättningarna för att bedriva medieföretagande. Svenska medieföretag konkurrerar inte längre enbart med varandra. Globala aktörer som Google, Facebook och Netflix har på kort tid kommit att kapa åt sig betydande andelar av pengaflödena på den svenska mediemarknaden. Den svenska mediemarknaden 2016 är den åttonde upplagan av Nordicoms rapportserie över den ekonomiska och strukturella utvecklingen på medieområdet i Sverige. Rapporten är skriven av fil. dr Jonas Ohlsson, forskare vid Nordicom.

Innehåll

1 En studie av de svenska medieföretagen och deras ägare

2 Svensk mediemarknad under 2000-talet

3 Mediemarknadens strukturella utveckling

4 De största medieägarna och deras företag

5 Svensk mediemarknad ur ett ägarperspektiv