Mediebarometern

Bild av medier och medieanvändare
Bilder: Scandinav Bildbyrå

 

Mediebarometern är en årlig frågeundersökning som kartlägger den svenska befolkningens användning av olika medier en genomsnittlig dag. Mediebarometern genomförs av Nordicom på uppdrag av det svenska kulturdepartementet.

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 vilket gör den till den äldsta undersökningen i sitt slag i världen. Undersökningen genomförs både på nätet och via telefon och bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år. Resultaten från Mediebarometern presenteras löpande i rapporter och seminarier som du fritt kan ta del av via Nordicoms hemsida.

 

Mediedagen 2021: Daglig räckvidd för olika medier i åldersgruppen 9–85 år (procent)

Mediedagen 2021
Källa: Mediebarometern 2021 (Nordicom, Göteborgs universitet).