Statistik och fakta

 

Här finner du nordiska mediefakta på vår webb

 

Mediestatistik


Nordiska faktablad, nyhetsbrev och rapporttips


Medieutredningar, mediepolitik


Publikationer om medieutvecklingen i Norden och Sverige


 

Om Mediefakta från Nordicom

NORDEN: Nordicom dokumenterar och analyserar medieutvecklingen i de fem nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet är att påvisa trender och förändringar i medielandskapet i Norden. Nordisk mediefakta görs på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

SVERIGE: Nordicom följer och analyserar medieutvecklingen i Sverige på uppdrag från det svenska Kulturdepartementet. I uppdraget ingår Mediebarometern, Nordicoms årliga undersökning om svenskarnas medieanvändning.

OMVÄRLD: För att placera Norden i ett större sammanhang bevakar Nordicom även europeisk och internationellt rapportering på medieområdet.