Statistik och fakta

Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

 

HÄR FINNER DU NORDISKA MEDIEFAKTA PÅ VÅR WEBB

 

Mediestatistik


 

Medieutredningar, nytt om mediepolitik


 

Publikationer om medieutvecklingen (open access)


 

Nyhetsbrev, nyhetsflöde och rapporttips


 

OM MEDIEFAKTA FRÅN NORDICOM

NORDEN: Nordicom dokumenterar och analyserar medieutvecklingen i de fem nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet är att påvisa trender och förändringar i medielandskapet i Norden. Nordisk mediefakta görs på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

SVERIGE: Nordicom följer och analyserar medieutvecklingen i Sverige på uppdrag från det svenska Kulturdepartementet. I uppdraget ingår Mediebarometern, Nordicoms årliga undersökning om svenskarnas medieanvändning.

OMVÄRLD: För att placera Norden i ett större sammanhang bevakar Nordicom även europeisk och internationellt rapportering på medieområdet.