Statistik och fakta

Tre bilder: En journalist, en hög med tidningar, och två små barn med en tablet

Scandinav Bildbyrå

Här finner du nordiska mediefakta på vår webb.

 

Mediestatistik


Nordiska faktablad, nyhetsbrev och rapporttips


Medieutredningar, mediepolitik


Publikationer om medieutvecklingen i Norden och Sverige


 

Om Mediefakta från Nordicom

NORDEN: Nordicom dokumenterar och analyserar medieutvecklingen i de fem nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet är att påvisa trender och förändringar i medielandskapet i Norden. Nordisk mediefakta görs på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

SVERIGE: Nordicom följer och analyserar medieutvecklingen i Sverige på uppdrag från det svenska kulturdepartementet. I uppdraget ingår Mediebarometern, Nordicoms årliga undersökning om svenskarnas medieanvändning.

OMVÄRLD: För att placera Norden i ett större sammanhang bevakar Nordicom även europeisk och internationellt rapportering på medieområdet.