Statistik och fakta

Nordicom dokumenterar och analyserar medieutvecklingen i de fem nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet är att påvisa trender och förändringar i medielandskapet i Norden. Arbetet görs på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Nordicom-Sverige har ett uppdrag från det svenska Kulturdepartementet att följa och analysera medieutvecklingen i Sverige.

För att placera Norden i ett större sammanhang bevakar Nordicom även europeiskt och internationellt arbete på medieområdet.

 

Här finner du nordisk mediefakta på vår webb:

 

Mediestatistik


 

Mediepolitik, utredningar


 

Publikationer om medieutvecklingen (open access)


 

Nyhetsbrev, nyhetsflöde och rapporttips