Statistik och fakta

 

HÄR FINNER DU NORDISKA MEDIEFAKTA PÅ VÅR WEBB

 

Mediestatistik


 

Medieutredningar, nytt om mediepolitik


 

Publikationer om medieutvecklingen (open access)


 

Nyhetsbrev, nyhetsflöde och rapporttips


 

OM MEDIEFAKTA FRÅN NORDICOM

NORDEN: Nordicom dokumenterar och analyserar medieutvecklingen i de fem nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet är att påvisa trender och förändringar i medielandskapet i Norden. Nordisk mediefakta görs på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

SVERIGE: Nordicom följer och analyserar medieutvecklingen i Sverige på uppdrag från det svenska Kulturdepartementet. I uppdraget ingår Mediebarometern, Nordicoms årliga undersökning om svenskarnas medieanvändning.

OMVÄRLD: För att placera Norden i ett större sammanhang bevakar Nordicom även europeisk och internationellt rapportering på medieområdet.