Statistik och fakta

 

MEDIEFAKTA FRÅN NORDICOM

 

NORDEN: Nordicom dokumenterar och analyserar medieutvecklingen i de fem nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet är att påvisa trender och förändringar i medielandskapet i Norden. Nordisk mediefakta görs på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

SVERIGE: Nordicom-Sverige har ett uppdrag från det svenska Kulturdepartementet att följa och analysera medieutvecklingen i Sverige. Här ingår även Mediebarometern, Nordicoms årliga undersökning om svenskarnas medieanvändning.

OMVÄRLD: För att placera Norden i ett större sammanhang bevakar Nordicom även europeisk och internationellt rapportering på medieområdet.

 

HÄR FINNER DU MEDIEFAKTA PÅ VÅR WEBB

 

Mediestatistik


 

Mediepolitik, utredningar


 

Publikationer om medieutvecklingen (open access)


 

Nyhetsbrev, nyhetsflöde och rapporttips