Tidningar för alla

Den finländska pressens historia

Den finländska pressens utveckling har präglats av såväl allmänna europeiska som inhemska politiska och samhälleliga strömningar. Pressens historia består å ena sidan av många långvariga strukturer och invand praxis, men å andra sidan har det ibland skett snabba och rätt drastiska förändringar. Detta verk hjälper att förstå bakgrunden till pressens utveckling i Finland.

Innehåll

De första femtio åren (1771-1818)

Från en tidning till tidningspress (1819-1827)

Nya centraleuropeiska strömningar i pressen

Auktoritär eller liberal offentlighet

Uppkomsten av fennomanpressen och en allmän opinion

Den liberala pressens uppkomst och blomstring

De finsk- och svensksinnade tidningarna

I kläm mellan nya idéer och trycket från Ryssland

Pressens tillväxtfaktorer 1870-1910

Tidskrifternas blomstringstid

Det politiska tidningssystemets storhetstid (1905-ca 1930)

Tidningen skall säljas även åt andra än likasinnade

Politik, nyhetsjournalistik och ekonomi på marknaderna

Tidskrifter för folket

Krig och undantagsförhållanden

Förstatidningarna växer, andratidningarna går tillbaka (från slutet av 1940-talet till 1980-talet)

Mer utrymme för fler artiklar

Lokalpressen utbreder sig över hela landet

Den oroliga tidskriftsmarknaden

Tidningsföretaget blir en handelsvara

Litteratur

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2000-06
Sidantal: 
283
ISBN: 
91-89471-04-0
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
Nordicom bokserie
225,00 kr