Nordicom Information 3/2007

Redaktör: 
Publicerad: 
13 aug 2007
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
202
75,00 kr

Innehåll

Forskare och pågående forskning

Doktorsavhandlingar

Forskningsanslag

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap

Forsknings- och utbildningsinstitutioner inom media- och kommunikaationsvetenskap