Nordicom Information 3/2006

Redaktör: 
Publicerad: 
30 jun 2006
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
193
75,00 kr

Innehåll

Forskare och pågående forskning

Doktorsavhandlingar 2005

Forskningsanslag beviljade 2005

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2006

Forsknings- och utbildningsinstitutioner inom medie- och kommunikationsområdet