Nordicom Information 3/2005

Redaktör: 
Publicerad: 
28 jun 2005
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
184
75,00 kr

Innehåll

Forskare och pågående forskning

Doktorsavhandlingar 2004

Forskningsanslag beviljade 2004

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap

Forsknings- och utbildningsinstitutioner inom medie- och kommunikationsområdet