Mediesverige 2010

Statistik och analys

Utgivningen av MedieSverige är ett av de viktigaste inslagen i Nordicom-Sveriges dokumentation av medieutvecklingen. Det är en publikation som ger en bred och aktuell överblick av det svenska medielandskapet. Boken innehåller artiklar i vilka olika forskargrupper och enskilda forskare vid svenska universitet och högskolor analyserar och diskuterar aktuella frågeställningar. Därefter följer en samlad statistisk översikt över svenska massmedier, indelad i tolv kapitel. Nordicom-Sverige söker att i tabellsammanställningarna redovisa en så bred och tillförlitlig statistik som är möjlig i Sverige i dag. Statistiken skall vara systematisk och samhällsrelevant. Målsättningen är att förmedla en lättillgänglig kunskap om mediesituationen genom denna presentationsform.

Innehåll

Förord

Rörliga bilder i rörelse. Bildkulturens utveckling i det mobila samhället

Göran Bolin
Staffan Eriksson
Tommy Lindholm

Det skrivna ordet. Tidningar som varumärken och plattformar

Annika Bergström
Josefine Sternvik
Ingela Wadbring

Vart går Internet? Om de sociala nätverkens inbyggda konflikter

Olle Findahl

Kulturell mjukvara. Om globaliseringens sociala teknologier

Eva Hemmungs Wirtén

En mediemarknad i förändring. Ägar- och mediekoncentration

Staffan Sundin

Litteraturens nya och gamla medier. Bokmarknad, digital teknik och litteraturens villkor

Ann Steiner

Den musikindustriella förändringen fortsätter och en tjänstebaserad musikekonomi börjar ta form

Patrik Wikström

Sociala medier. Myter och möjligheter

Lennart Hast
Eva Ossiansson

Från tv-kvoter till fri- och rättigheter på nätet. EU-politiken i förvandling

Anna Celsing

Författarna

Statistik

1. Medier i Sverige

2. Medieföretag & ägande

3. IKT – Informations- & kommunikationsteknologi

4. Dagstidningar

5. Tidskrifter

6. Böcker

7. Radio

8. Fonogram

9. Television

10. Film, bio & video

11. TV-/datorspel

12. Sociala medier

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2010-04
Sidantal: 
320
ISBN: 
978-91-89471-99-3
ISSN: 
1104-4829
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
MedieSverige
350,00 kr