MedieSverige 2007

Statistik och analys

Utgivningen av MedieSverige är ett av de viktigaste inslagen i Nordicom-Sveriges dokumentation av medieutvecklingen. MedieSverige ger en samlad statistisk översikt över svenska massmedier med analyser och kommentarer av medieforskare. Boken redovisar i tio kapitel uppgifter om olika medier. Varje kapitel innefattar en utförlig tabellsammanställning med en inledande uppsats där medieforskare specialiserade inom det aktuella området fastställer aktuella trender i medieutvecklingen. Nordicom-Sverige söker att i tabellsammanställningarna redovisa en så bred och tillförlitlig statistik som är möjlig i Sverige idag. Statistiken skall vara systematisk och samhällsrelevant. Målsättningen är att få till stånd en lättillgänglig kunskap om mediesituationen genom denna presentationsform.

Innehåll

Förord

Mediekonvergens och innehållsdivergens. Tekniker, genrer och institutioner i förändring

Patrik Åker
Cecilia von Feilitzen
Göran Bolin

Tio år med Internet

Olle Findahl

Medieindustrin en motorväg för tillväxt. Några aktuella frågor i europeisk mediepolitik

Anna Celsing

Statistik och Analys

Introduktion till Nordicoms mediestatistik

Ulrika Facht

1. Medieägande

Staffan Sundin

Statistik

2. Dagspress

Lennart Weibull

Statistik

3. Tidskrifter

Rudolf Antoni

Statistik

4. Böcker

Magnus Persson

Statistik

5. Internet

Annika Bergström

Statistik

6. Radio

Lowe Hedman

Statistik

7. Television

Olle Findahl

Statistik

8. Film, video och DVD

Tommy Lindholm
Göran Bolin

Statistik

9. Fonogram

Patrik Wikström

Statistik

10. Reklam

Elisabeth Trotzig

Statistik

Statistik: Samtliga medier

Statistik: Internationell utblick

Källor (statistik)

Författarna

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2007-07
Sidantal: 
400
ISBN: 
978-91-89471-42-9
ISSN: 
1104-4829
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
MedieSverige