Børn, unge og medier

Nordiske forskningsperspektiver

Denne antologi beskæftiger sig fra forskellige tilgangsvinkler med forholdet mellem børn, unge og medier. Antologien udspringer af det nordiske forskernætverk Børn, unge og medier, (BUM). De enkelte artikler præsenterer aspekter af de faglige diskussioner, som er foregået i netværkets regi, hvorfor antologien kan betragtes som en erfaringsopsamling på det nordiske samarbejde. Bidragene beskæftiger sig med forholdet mellem børn, unge og medier, set ud fra et grønlandsk, et islandsk, et norsk, et svensk og et dansk perspektiv.

The publication is available in electronic version (pdf-format), the printed version is out of stock.

 

Innehåll

Introduktion

Christa Lykke Christensen

Att leva i cyberspace En studie om hur yngre svenska tonåringar använder och upplever internet

Ulrika Sjöberg

Skolans problembarn. Medier och uppväxtmiljö

Annelis Jönsson
Ulla Johnsson-Smaragdi

Barns tankar om en lokal morgontidning i Sverige

Ebba Sundin

Från 'Goddag flickor och pojkar' til 'Hej alla barn' Barnet i svensk radio og tv under 1900-talet

Ingegerd Rydin

Fjernsyn og identitet i et bikulturelt samfund De 12-19 åriges TV præferencer i Nuuk, Grønland

Jette Rygaard

Medieprofil blandt 12-19 årige i Nuuk, Grønland Et pilotprojekt med fokus på videobrug og filmpræferencer

Birgit Kleist Pedersen

The Effects of Family Cohesion and Tension on Icelandic Adolescents' Motivations and Viewing of Television Programs

Guðbjörg Hildur Kolbeins

A Wasted Miracle? Literacy and the New Media

Thorbjörn Broddason

Barneperspektivet - en forskningsstrategi

Karin Hake

Tolkningsberedskab Norske barns forståelse for tekst i fjernsyn og bok

Elise Seip Tønnessen

Tekst og reception: Beverly Hills 90210 i Danmark

Karen Klitgaard Povlsen

Forståelse og tolkning af moderne billedmedier - om danske gymnasieelevers billedoplevelserd

Christa Lykke Christensen

Børns mediebrug - et spørgsmål om kompetence

Jesper Olesen

Computerspil og legekultur - en skitse til tolkningsramme

Carsten Jessen

Når børn producerer i multimedier

Birgitte Holm Sørensen

Forfattere

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
1999-05
Sidantal: 
307
ISBN: 
91-630-8326-4
ISSN: 
0349-1242
Språk: 
Nordiska
Format: 
PDF
Serie: 
Nordicom bokserie