Barn och ungas medieanvändning i nätverkssamhället

Redaktör(er): Ulla Carlsson

Nordicom får varje dag frågor som rör ungas medie­vanor och effekterna av nya kommunikationsmönster. Hur har detta påverkat barn och unga? Vad har hänt med TV-tittandet, radio-lyssnandet och tidningsläsandet? Läser de unga fortfarande böcker och tidskrifter? Och förstår de vad de läser? Vilka är de mest aktiva medieanvändarna? Vilka står utanför? Frågorna är många och inte sällan komplexa. De frågor som ställs rör många olika ämnesområden och det finns mycken kunskap att inhämta från olika håll i forskarsamhället.

I boken redovisar professor Olle Findahl resultat från en grundlig analys av två väletablerade undersökningar över tid – Nordicoms Mediebarometer och Internet och svenskarna från World Internet Institute. Han beskriver och analyserar förändringarna under de senaste tio åren fram till idag och placerar in de ungas medievanor i ett längre samhälleligt perspektiv.

Ulrika Sjöberg, docent vid Malmö Högskola, skriver om barns erfarenhetsvärld och skapande på Internet. Martin Danielsson, doktorand vid Högskolan i Halmstad, söker se bortom den ’digitala generationen’. Om kunskapsutvecklingen rörande ungas medieanvändning i ett mångfacetterat medielandskap skriver professor Göran Bolin, Södertörns Högskola.

Contents

Förord
Barn och ungas medieanvändning i Internet-världen
Olle Findahl
Nätverkssamhällets flödesrum. Barns erfarenhetsvärld och skapande på internet
Ulrika Sjöberg
Bortom den ”digitala generationen”. En reflektion kring studiet av ungas medievanor
Martin Danielsson
Barns och ungas användning av ‘nya’ medier. Hur når vi kunskap i ett mångfacetterat medielandskap?
Göran Bolin
Författarna