Barn och ungas medieanvändning i nätverkssamhället

Nordicom får varje dag frågor som rör ungas medie­vanor och effekterna av nya kommunikationsmönster. Hur har detta påverkat barn och unga? Vad har hänt med TV-tittandet, radio-lyssnandet och tidningsläsandet? Läser de unga fortfarande böcker och tidskrifter? Och förstår de vad de läser? Vilka är de mest aktiva medieanvändarna? Vilka står utanför? Frågorna är många och inte sällan komplexa. De frågor som ställs rör många olika ämnesområden och det finns mycken kunskap att inhämta från olika håll i forskarsamhället.

I boken redovisar professor Olle Findahl resultat från en grundlig analys av två väletablerade undersökningar över tid – Nordicoms Mediebarometer och Internet och svenskarna från World Internet Institute. Han beskriver och analyserar förändringarna under de senaste tio åren fram till idag och placerar in de ungas medievanor i ett längre samhälleligt perspektiv.

Ulrika Sjöberg, docent vid Malmö Högskola, skriver om barns erfarenhetsvärld och skapande på Internet. Martin Danielsson, doktorand vid Högskolan i Halmstad, söker se bortom den ’digitala generationen’. Om kunskapsutvecklingen rörande ungas medieanvändning i ett mångfacetterat medielandskap skriver professor Göran Bolin, Södertörns Högskola.

Innehåll

Förord

Barn och ungas medieanvändning i Internet-världen

Olle Findahl

Nätverkssamhällets flödesrum. Barns erfarenhetsvärld och skapande på internet

Ulrika Sjöberg

Bortom den ”digitala generationen”. En reflektion kring studiet av ungas medievanor

Martin Danielsson

Barns och ungas användning av ‘nya’ medier. Hur når vi kunskap i ett mångfacetterat medielandskap?

Göran Bolin

Författarna

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2012-11
Sidantal: 
127
ISBN: 
978-91-86523-50-3
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
Nordicom bokserie
160,00 kr